ČLENOVIA KLUBU

PODMIENKY  ČLENSTVA V KLUBE

 
1. Členom klubu sa môže stať každý občan Európskej únie vo veku od 15 rokov, ktorý má záujem o hru bridž v niektorej jeho forme:
 
  • súťažný bridž (športový bridž)
  • rekreačný bridž (kaviarenský, spoločenský bridž)
  • internetový bridž (prednostne na http://bridgebase.com)

 a bude dodržiavať Stanovy Slovenského bridžového zväzu (SBZ) a etické pravidlá platné pri tejto hre - športe.

2. Pre rok 2019 nie je stanovené žiadne členské, resp. je dobrovoľné (sponzorstvo).V ďalších rokoch po vytvorení orgánov klubu budú zrejme podmienky členstva upravované.

3. Členom sa môže stať každý záujemca, ktorý sa prihlási mailom na mailovú adresu klubu info@bridgeclub-laurus.sk a ako odpoveď dostane akceptačný mail.

4. Členstvo v klube možno ukončiť žiadosťou zaslanou na mailovú adresu klubu.

5. V prípade, že člen klubu bude porušovať stanovy SBZ a príslušné predpisy a pokyny orgánov bridžového zväzu aj po prechádzajúcom upozornení, môže byť z členstva v klube vyškrtnutý.

6. Od členov očakávame pozitívny prístup k rozširovaniu členskej základne klubu a pomoc pri rozšírení bridžovej komunity v Bratislave i na celom Slovensku.

7. Členovia klubu budú mať zľavu pri podujatiach organizovaných klubom pri súťažnom bridži a na akciách organizovaných Slovenským bridžovým zväzom.

8. Akcie rekreačného bridžu budeme organizovať v súčinnosti s ostatnými klubmi s podobným zameraním. Evidenciu členov u rekreačného bridžu začneme viesť po adaptovaní sa v tomto segmente.