KONTAKT

Slovenský bridžový zväz (https://www.bridgeclub.sk)
 

IČO: 37 319 817
Bankové spojenie: SK79 8330 0000 0026 0159 8908