LINKY

Národné bridžové zväzy - Web stránky susedných národných bridžových zväzov

    Český bridžový zvaz
    Maďarský bridžový zväz
    Poľský bridžový zväz
    Rakúsky bridžový zväz

Slovenské bridžové stránky - Web stránky slovenských bridžových klubov

   Slovenský bridžový zväz  
   Košický bridžový klub
   Michalovský bridžový klub
    Laurus – bratislavský bridžový klub
    Topoľčiansky bridžový klub
    Žilinský bridžový klub


Spolupracujúce kluby v susedných krajinách

    BK Praha
    BK Havířov
    BK Uherské Hradiště

    Rzeszow (PL)
    Mielec (PL)
    Krakow (PL)

    Budapest (HU)
    Gyor (HU)

   Wien (AUT)
   Wien bridgecentrum (AUT)